DEMO

Sledovanie naplánovanej trasy

Môžete si naplánovať trasu pre každé vozidlo a následne dostávať upozornenia pri nasledovných udalostiach:
  • nástup na trasu
  • opustenie trasy
  • návrat na trasu
  • dokončenie trasy