DEMO

LM2.2 – najkvalitnejší dostupný hladinomer

320,00 €

Palivová sonda Mesit LM2.2 predstavuje absolútnu špičku v oblasti merania hladiny PHM. Jedná sa inteligentné elektronické zariadenie, ktoré s maximálnou možnou presnosťou odmerá úroveň hladiny vo Vašich nádržiach s palivom typu DIESEL. Okrem presného merania aplikuje teplotnú kompenzáciu, softwareový filter a kompenzáciu náklonu pre odčítanie množstva paliva s presnosťou na decilitre.