DEMO

GPS server

Sledovanie servisných intervalov, STK a výmena oleja

Spustili sme pre našich zákazníkov novú funkciu automatického stráženia servisných intervalov na sledovaných vozidlách. Zadajte do systému naplánované termíny vo forme dátume, stavu tacho, alebo motohodín a systém Vás upozorní emailom, alebo cez SMS. Funkciu automatickej kontroly aktivujeme na...

Napojenie na logistické centrá DHL, GEFCO, SAMSUNG a burzu dopravy

Všetkým našim zákazníkom poskytuje bezplatné napojenie na logistické centrá, ktoré vyžadujú zdieľa pozíciu a stav vozidla v prípade objednania prepravy. Prepravcovia, ktorí svoje vozidlá monitorujú našim systémom, preto nemajú problém získať dobré a dlhodobé zákazky. Pre všetkých dopravcov , ktorí...

Hustota dopravy – nová bezplatná funkcia v našom systéme

K dnešnému dňu sme v systéme GPS sledovania vozidiel sprístupnili 2 nové funkcie – zobrazenie hustoty dopravy a „pavúka“ pre rozkliknutie zhluku vozidiel. Údaje o hustote dopravy pochádzajú priamo zo služby Google Maps. ktorá ich získáva prevažne zo systému WAZE. Pri prezeraní online mapy, si...

GPS monitoring MHD a PAD pre ARRIVA TRNAVA

Naša spoločnosť zabepzečuje od roku 2016 monitoroing všetkých vozidiel spoločnosti ARRIVA Trnava spadajúcej do skupiny Deutche Bahn. Na tento projekt sme hrdí a aktuálne v ňom monitoruje vyše 250 vozidiel mestskej a prímestkej dopravy s oblastiach Trnava, Senica, Hlohovec, Pieštany a čiastočne aj...