DEMO

Taxíky

Poskytujeme podporu pre taxislužby. v základnej cene je k dispozící aplikácia pre privolaniew taxíku cez SMS správu.

 

Máte záujem o tento GPS produkt?