DEMO

EasyESP DIN2.5 – základný hardware na DIN lištu

Toto zariadenie umožňuje vytvoriť komplexný systém domácej automatizácie.

Viac informácií nájdete na: www.esp8266.nu