DEMO

BLE - teplotný senzor

45,00 €

Bedrôtový snímač teploty. Voliteľný interval vzorkovania. Až do vzdialenosti 20 metrov s minimálnou spotrebou energie.

Živostnosť batérie až 2 roky pri vzorkovaní každých 30 sekúnd.