DEMO

BLE - digitálny výstup

45,00 €

Toto zariadenie umožnuje na diaľku ovládať zariadenia typu vypnuté / zapnuté / impulz. Napríklad otvorenie rampy na priblíženie autorizovaného vozidla.

Živostnoť batérie až 5 rokov. Možnosť exteného npájania.