DEMO

BLE - bedrôtový pípák

35,00 €

Toto zariadenie je možné umiestniť kdekoľvek vo vozidle, alebo v návese a signalizovať pípaním rôzne situácie - napríklad zmena typu jazdy súkromná / služobná.

Živostnosť batérie je až 2 roky v závislosti od využívania zvukovej signalizácie.