DEMO

Aktuálny cenník 2020/2021

Sprístupňujeme náš aktuálny cenník pre rok 2020, najvýhodnejšia ponuka GPS monitoringu:

Stiahnuť

Všimnite si prosím nízku cenu mesačného poplatku za prevádzku a prepočítajte náklady na 5 rokov.
Taktiež cena prvej montáže je u nás zahrnutá v cene za dotovanú GPS jednotku - nič nedpolácate ...
Potom zistíte, že Vám skutočne ponúkame ten najvýhodnejší GPS monitoring vozidiel.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH 20%. V cene sú zahrnuté nasledovné náklady:

  • cena za prevádzku GPS serveru (údaje archívujeme až 10 rokov)
  • cena za Google Maps licencie (kniha jáz na úrovni čísla domu)
  • cena za SIM kartu v celej EU - bez roamingových obmedzní

Vyberte si dodávku služieb za paušálny poplatok, alebo GPS jednotku za plnú cenu bez paušálu.